Tag Archives: hàm duy trì

KHI NÀO NÊN ĐEO HÀM DUY TRÌ?

Khi nào nên đeo hàm duy trì?

Sau khi kết thúc giai đoạn niềng răng, bác sĩ vẫn yêu cầu cần phải đeo hàm duy trì một thời gian. Bởi vì răng và xương hàm sau khi niềng răng xong, phải trải qua sự tác động rất lớn để điều chỉnh. Tổ chức quanh răng chưa ổn định chắc chắn, chúng rất […]