Tag Archives: niềng răng mắc cài sứ

THẾ NÀO LÀ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ?

Thế nào là niềng răng mắc cài sứ?

Với sự tiến bộ của y khoa, niềng răng hiện nay có rất nhiều phương pháp như: niềng răng mắc cài kim loại, niềng răng mắc cài sứ, niềng răng mặt trong và niềng răng trong suốt,… Trong đó, niềng răng mắc cài sứ được quan tâm và lựa chọn nhiều nhất trong đa số […]